Elektryczność pod kontrolą
Kompleksowe Modernizacje oraz nowe instalacje elektryczne. Obsługa inwestycji

Instalacje elektryczne

Tworzymy instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych składające się z układu zasilania niskiego napięcia, w skład którego wchodzą: przyłącza i złącza kablowe, tablice rozdzielcze, piony i linie zasilające, instalacje odbiorcze, obwody. Instalacje elektryczne wykonujemy na podstawie projektów zgodnie z polskimi normami bezpieczeństwa. Posiadamy wszelkie uprawnienia do podłączania, odbioru, eksploatacji i pomiaru instalacji elektrycznej.

Więcej

Systemy telewizji dozorowej CCTV

Projektujemy oraz instalujemy systemy telewizji dozorowej CCTV. Telewizję dozorową można wykorzystać do nadzoru oraz zwiększenia bezpieczeństwa osób i mienia w firmie bądź nieruchomości prywatnej. Dzięki integracjom z innymi systemami bezpieczeństwa tworzymy kompleksowe systemy tzw. inteligentnego budynku.

Więcej

Okablowanie strukturalne

Systemy uniwersalnego okablowania telekomunikacyjnego dające szeroką gamę zastosowań, od sieci komputerowych, poprzez sieć telefoniczną oraz inne urządzenia pracujące w sieci. Tworzymy okablowanie poziome oraz pionowe, punkty rozdzielcze, gniazda abonenckie oraz połączenia systemowe i międzybudynkowe.

Więcej