Elektryczność pod kontrolą
Kompleksowe Modernizacje oraz nowe instalacje elektryczne. Obsługa inwestycji

Realizacje

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT

 • Kompleksowe instalacje (elektryczna, telefoniczna, strukturalna, SSWi N, telewizyjna, odgromowa) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przy ul. Złotej 4 ( Generalny wykonawca )
 • Wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru (SSP) wraz z systemem sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26a ( Podwykonawca )
 • Wymiana oświetlenia w budynku Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki przy ul. Sosnowej 64 ( Generalny wykonawca )
 • Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Filii nr 6 Książnicy Podlaskiej w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 11a ( Podwykonawca )
 • Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej na trzech piętrach Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa Zahariasza Bema w Białymstoku przy ul. Pogodnej 12 ( Generalny wykonawca )
 • Wykonanie wszelkich instalacji (elektrycznych, telewizyjnych, telefonicznych i domofonowych) w dwóch klatkach bloku mieszkalnego w miejscowości Czarna Białostocka przy ul. Sienkiewicza 7 ( Generalny wykonawca )
 • Kompleksowe instalacje (elektryczne, telefoniczne, teletechniczne) w budynku biurowym Zakładu Energetycznego Białystok przy ul. Elektrycznej 13 (Podwykonawca )
 • Wykonanie instalacji (elektrycznych, sterowniczych, domofonowych, odgromowych) w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz halach produkcyjnych w zakładzie stolarskim „LIST – POL” Piotr Leszczyński w miejscowości Zaścianki przy ul. Usługowej 9 ( Generalny wykonawca )
 • Prace elektryczne związane z wykonaniem i wymianą wszelkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (oświetlenie terenu, automatyka bram wjazdowych i garażowych oraz instalacji odgromowych) w remontowanym budynku Zakładu Energetycznego w Sejnach przy ul. Elektrycznej 1 (Podwykonawca )
 • Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 8 przy ul. Nowogródzkiej 5 w Białymstoku ( Generalny wykonawca )
 • Wymiana instalacji elektrycznych w budynku Stajni w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu ( Podwykonawca )
 • Prace elektryczne instalacji wewnętrznych, zewnętrznych oraz odgromowych w ośrodku wypoczynkowym przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu (Podwykonawca )
 • Instalacje elektryczne w pomieszczeniach biurowych „AMDG” w Białymstoku ( Generalny wykonawca )
 • Instalacje elektryczne i okablowanie strukturalne w centrum medycznym „Panaceum NZOZ” przy ul. Fabrycznej w Białymstoku ( pomieszczenia RTG oraz sale operacyjne – pomieszczenia o podwyższonej sterylności ) ( Podwykonawca )
 • Instalacje elektryczne w hali produkcyjnej zakładu ślusarskiego „PIOMET” w Białymstoku ( Generalny wykonawca )
 • Instalacja odgromowa na obiektach zabytkowych przy ul. Złotej 2 w Tykocinie (Urząd Miasta, Urząd Stanu Cywilnego) ( Podwykonawca )
 • Instalacje elektryczne na pierwszym piętrze budynku Centrum Edukacji Młodzieży Białoruskiej w miejscowości Szczyty-Dzięciołowo ( Podwykonawca )
 • Wymiana instalacji elektrycznych w budynku Powozowni w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu ( Generalny wykonawca )
 • Wymiana rozdzielni elektrycznych w Domu Studenta Nr 2 w Białymstoku (Generalny wykonawca )
 • Kompleksowe instalacje (elektryczna, telefoniczna, domofonowa, oddymiająca, telewizyjna) w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy ul. Kasztanowej ( Generalny wykonawca )
 • Wykonanie instalacji elektrycznych, telewizyjnych, odgromowych, oddymiających oraz oświetlenia terenu w dobudowanej części hotelowej budynku restauracyjnego w Szczuczynie przy ul. Łomżyńskiej (Podwykonawca)
 • Wykonanie instalacji odgromowej ora linii napowietrznej NN w Szkole Podstawowej w Surażu ( Podwykonawca )
 • Instalacje elektryczne, CCTV, SSWiN, KD, okablowanie strukturalne oraz system instalacji napadowej i przywoławczej w budynku administracyjnym oraz budynku aresztu Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach przy ul. Zielonej 3 ( Podwykonawca )
 • Wymiana instalacji elektrycznej i okablowania strukturalnego w budynku biurowym Nadleśnictwa Browsk w miejscowości Gruszki 10 ( Podwykonawca )
 • Wymiana instalacji elektrycznych na VIII piętrze w budynku Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego (Podwykonawca)
 • Wszelkie instalacje silnoprądowe i niskoprądowe ( elektryczna, okablowanie strukturalne, kontrola dostępu, instalacja multimedialna i nagłośnieniowa, telefoniczna oraz domofonowa) na wydziale Histologii i Cytofizjologii na Uniwersytecie Medycznym w Bialymstoku. Zakres w/w instalacji obejmował pomieszczenia laboratoryjne o podwyższonej sterylności i szczelności ( Podwykonawca )
 • Wymiana instalacji elektrycznych w zabytkowym Młynie Wodnym w Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu ( Generalny wykonawca )
 • Kompleksowe instalacje (elektryczna, telefoniczna, domofonowa, sygnalizacji pożaru SSP,) w Zakładzie Farmakognozji w budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Podwykonawca)
 • Wykonanie instalacji elektrycznych, okablowania strukturalnego w Zakładzie Biochemii Lekarskiej w budynku Collegium Uniwersum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza oraz wykonanie okablowania światłowodowego budynku C-2 Collegium Uniwersum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ( Podwykonawca )
 • Wykonanie nowej i rozbudowa istniejącej instalacji KD oraz SSWiN w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach przy ul. Zielona 3 (Generalny wykonawca )
 • Instalacje CCTV, SSWiN, KD, okablowanie strukturalne i światłowodowe w budynku Instytutu Ochrony Roślin w budynkach przy ul. Chełmońskiego 22 oraz Moniuszki 44/2 ( Generalny wykonawca )
 • Wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznej, nagłaśniającej oraz CCTV w lokalu usługowym „Kraina Smyka” przy ul. Kopernika 42 (Generalny wykonawca )
 • Wykonanie instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Daniłowie (Podwykonawca)
 • Wykonanie zewnętrznej instalacji bezprzewodowej SSWiN oraz instalacji elektrycznych, CCT, SSWiN na terenie należącym do firmy „BIRAWIT”w Szczuczynie ( Generalny wykonawca )
 • Wykonanie instalacji odgromowej oraz wymiana instalacji elektrycznych w budynku nr 4 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka ( Podwykonawca )
 • Rozbudowa systemu napadowego i przyzywowego w PDOZ Komend Powiatowych Policji w: Wysokiem Mazowieckiem , Zambrowie , Augustowie i Bielsku Podlaskim ( Generalny wykonawca )
 • Kompleksowe instalacje elektryczne, CCTV, KD, przyzywową, napadowa w Policyjnej Izbie Dziecka w KMP przy ul. Bema 4 w Białymstoku ( Podwykonawca )
 • Instalacja elektryczna oraz okablowanie strukturalne w remontowanych salach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 57 ( Podwykonawca )
 • Wykonanie instalacji elektrycznych w dobudowanej części OSP w miejscowości Oksiutycze (Podwykonawca )
 • Instalacja elektryczna, telewizyjna, telefoniczna, odgromowa w remontowanej leśniczówce przy ul. Pałacowej 22 w Ciechanowcu ( Podwykonawca )
 • Kompleksowe instalacje elektryczne w Zakładzie Elektrofizjologii wraz z salą zabiegową (pomieszczenia o podwyższonej sterylności) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 27 ( Podwykonawca )
 • Wykonanie instalacji odgromowej oraz wymiana instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych w zespole garaży należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26a ( Podwykonawca )
 • Kompleksowe instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, SSWiN, CCTV, okablowanie strukturalne, instalacja odgromowa, telewizyjna oraz telefoniczna w nowo budowanym salonie sprzedaży maszyn rolniczych „New Holland” z częścią biurową i zapleczem technicznym w Mrągowie ( Generalny wykonawca )
 • Wykonanie instalacji elektrycznych, telefonicznych, domofonowych w budynku handlowo-usługowo-mieszkalnym przy ul. Włościańskiej w Białymstoku ( Generalny wykonawca )
 • Wykonanie instalacji elektrycznych, CCTV, SSWiN w hali wystawowej ( 1700m2) C.H. FASTY w Białystoku przy ul. Przędzalnianej 60 ( Generalny wykonawca )
 • Wykonanie zasilania oraz instalacji elektrycznych wewnętrznych w nowo budowanym zewnętrznym szybie dźwigowym przy budynku Samodzielnego Publicznego ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku ( Podwykonawca )
 • Wykonanie instalacji elektrycznych oraz odgromowych w budynku Posterunku Policji w Kuźnicy ( Podwykonawca )
 • Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznych w kondygnacji podziemnej w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 23 ( Podwykonawca )
 • Wykonanie nowej sieci okablowania strukturalnego kat. 7 wraz z dostawą i montażem urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Statystycznego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Krakowskiej 13 ( Generalny wykonawca )
 • Wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie nowej instalacji multimedialnej na parterze oraz wybranych pomieszczeniach piętra III w budynku Urzędu Statystycznego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Krakowskiej 13 ( Podwykonawca )
 • Wykonanie instalacji odgromowej w budynku szkolnym w Warszawie przy ul. Hynka ( Generalny wykonawca )
 • Wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji multimedialnej, przebudowa instalacji SSP w pomieszczeniach po byłym wodolecznictwie w Hotelu BOSiR w Białymstoku przy ul. Wołodyjowskiego 5 (Podwykonawca )
 • Wykonanie przebudowy i rozbudowy oświetlenia dróg ewakuacyjnych w budynku Biologii i Chemii Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego ( Podwykonawca )
 • Wykonanie kompleksowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych ( sieci okablowania strukturalnego kat. 6, instalacji telefonicznej, domofonowej, oddymiającej) w nowo budowanym budynku wielorodzinnym w Mińsku Mazowieckim przy ul. Łupińskiego ( Generalny wykonawca )
 • Wykonanie instalacji odgromowej oraz oświetlenia zewnętrznego na budynku administracyjnym oraz budynku aresztu Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach przy ul. Zielonej 3 ( Podwykonawca )
 • Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania wentylacji i chłodzenia rozdzielni kotła nr 7 i 8 w Budynku Elektrociepłowni S.A. Białystok przy ul. Gen. Wł. Andersa 15 ( Podwykonawca )
 • Wykonanie kompleksowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych  ( LAN kat 6, kanalizacja teletechniczna, instalacja RTV ) dla potrzeb nowobudowanego budynku usługowo-biurowego Globart Media s.c. w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 88H ( Podwykonawca )
 • Wykonanie instalacji elektrycznych oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru w nowych halach produkcyjno-handlowych nr 4 ( ok. 4100m2 ) i 5 ( ok. 1300m2 )  dla drukarni Impres Decor Polska Sp. Z o.o. w Ełku przy ul. Handlowej 1 ( Podwykonawca )
 • Wykonanie instalacji oddymiającej oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „ Jasny Cel „ w Białymstoku przy ul. Bukowskiego 4– etap I ( Generalny wykonawca )
 • Wykonanie instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dubiażyńskiej 4 w Bielsku Podlaskim ( Podwykonawca )
 • Wykonanie instalacji elektrycznych w restauracji „ Kate & Leopold” przy ul. Marsjańskiego 3 w Białymstoku ( Generalny wykonawca )
 • Modernizacja sieci LAN w budynkach Poczty Polskiej S.A. w Białymstoku przy ul. Kolejowej 15, ul. Kolejowej 26, ul. Warszawskiej 10, ul. I Armii Wojska Polskiego 7A  ( Generalny wykonawca )
 • Wykonanie tras kablowych oraz montaż urządzeń telewizji dozorowej na terenie kampusu Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45A w Białymstoku ( Podwykonawca )
 • Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych w Przedszkolu nr 3 przy ul. 11 Listopada 24 w Siemiatyczach, Przedszkolu nr 1 przy ul. Ogrodowej 6 w Siemiatyczach, Przedszkolu nr 5 przy ul. Gen. W. Andersa 9 w Siemiatyczach, Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Ogrodowej 2 w Siemiatyczach, Urząd Miasta przy ul. Pałacowej 2 w Siemiatyczach ( Podwykonawca )
 • Wykonanie instalacji odgromowej w Przedszkolu Samorządowym nr 56  w Białymstoku przy ul. Gen. Zygmunta Berlinga 38 ( Podwykonawca )
 • Modernizacja instalacji KD, SSWiN oraz CCTV w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce,  Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach,  Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach i Biurze Spraw Wewnętrznych w Białymstoku ( Generalny wykonawca )
 • Wykonanie tras kablowych oraz montaż urządzeń telewizji dozorowej CCTV ( etap II ) na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Połowcach ( Podwykonawca )
 • Remont i przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz zabytkowej kamiennicy przy ul. Sienkiewicza 22 w Białymstoku ( Podwykonawca )
 • Wykonanie tras kablowych w budynku 7 i 7A Szpitala Wojewódzkiego im. J. Śniadeckiego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku ( Podwykonawca )
 • Wymiana instalacji elektrycznej w części pomieszczeń gospodarczych w piwnicy w budynku przychodni przy ul. Gen. J. Bema w Białymstoku ( Podwykonawca )
 • Wykonanie zasilania platformy pionowej w budynku Inspektoratu ZUS w Siemiatyczach przy ul. Ogrodowej 5 ( Podwykonawca )
 • Wykonanie kompleksowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w nowo budowanym budynku Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce przy ul. Szosa Kleszczelowska 35 ( Podwykonawca )
 • Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Zielnej w Białymstoku ( Generalny wykonawca )
 • Wymiana instalacji elektrycznych w łazienkach budynku PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok przy ul. Elektrycznej 13 w  Białymstoku ( Podwykonawca )
 • Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznych ( sieć strukturalna kat.6, SSP, KD, SSWiN ) w budynku nr 8 na terenie Kompleksu Wojskowego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70 ( Podwykonawca )
 • Wykonanie kompleksowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych ( sieć LAN kat. 6, sieć światłowodowa, instalacja domofonowa, RTV, oddymiająca, CCTV, bezprzewodowa SSWiN ) w budynku handlowo-usługowo-biurowymz częścią mieszkalną w Białymstoku przy ul. Witosa 15 ( Generalny wykonawca )
 • Wymiana instalacji elektrycznej i sterującej w modernizowanym węźle cieplnym w budynku Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego przy ul. Waszyngtona 13 w Białymstoku ( Podwykonawca )
 • Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Samodzielnej Pracowni Biotechnologii w Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 2 ( Podwykonawca )
 • Wykonanie instalacji elektrycznej w przebudowywanej i nadbudowywanej części budynku Zespołu Szkół ogólnokształcących w Sokółce przy ul. Osiedle Zielone 2 ( Podwykonawca )
 • Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku nr 27 na terenie Jednostki Wojskowej w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70 na potrzeby magazynu żywności ( Podwykonawca )
 • Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych ( okablowanie strukturalne kat.6A ) w remontowanych pomieszczeniach Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku przy ul. Jana Kilińskiego 7 ( Generalny wykonawca )
 • Wykonanie instalacji odgromowej w nowo budowanym budynku wielorodzinnym w Białymstoku przy ul. Skorupskiej ( Generalny wykonawca )
 • Wykonanie instalacji oddymiającej oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „ Jasny Cel „ w Białymstoku przy ul. Bukowskiego 4 – etap II ( Generalny wykonawca )
 • Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych ( okablowanie strukturalne kat.6 ) w remontowanym Posterunku Policji w Czarnej Białostockiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 9 ( Podwykonawca )
 • Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych ( okablowanie strukturalne kat.6a, SSWiN, KD, ) wraz z wizualizacja systemów w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 29 ( Podwykonawca )
 • Wykonanie instalacji elektrycznej oraz rozbudowa instalacji SSWiN, KD i SSP w remontowanych pomieszczeniach Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Sienkiewicza 65 w Białymstoku( Podwykonawca )
 • Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych ( SSP, system przyzywowy, sieć LAN kat. 5 ) w budynku – blok „C” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1 ( Podwykonawca )
 • Wykonanie instalacji elektrycznych oraz instalacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu ( SSWiN ) w remontowanych pomieszczeniach budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz budynku Wiwarium w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26A/1 ( Podwykonawca )
 • Wykonanie projektu oraz wykonanie złącza kablowo – pomiarowego pomiaru pół-pośredniego do zasilania placu budowy przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku ( Generalny wykonawca )
 • Przebudowa instalacji elektrycznych w Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji w lok nr 4 przy ul. W. Witosa 15B w Białymstoku ( Generalny wykonawca )
 • Instalacje elektryczne i teletechniczne (SSWiN, SSP, KD, okablowanie strukturalne kat. 6A, system elektronicznego wydawania kluczy ) wraz z wizualizacja systemów w budynku nr 12 z przeznaczeniem na ambulatorium na terenie Jednostki Wojskowej w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70 ( Podwykonawca )
 • Wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej ( SSP, system sygnalizacji zalania ) w pomieszczeniach piwnicznych budynku biurowym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przy ul. Lipowej 51 w Białymstoku ( Podwykonawca )
 • Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych ( SSWiN, CCTV, okablowanie strukturalne kat. 5 ) w remontowanych lokalach usługowych w Białymstoku przy ul. Lipowej 37 ( Generalny wykonawca )
 • Przebudowa linii NN i SN oraz wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Browarowej, Krynicznej oraz Bajecznej w Białymstoku ( Podwykonawca )
 • Wykonanie instalacji elektrycznej oraz audio w zabytkowym obiekcie – lamusie parterowym w Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu przy ul. Pałacowej 5   ( Generalny wykonawca )
 • Wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej ( okablowanie strukturalne kat. 6A, audiowizualna, domofonowa ) w Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii w budynku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. J. Kilińskiego 1 ( Generalny wykonawca )
 • Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu hydroforowi p. pożarowej ora kanale technologicznym w Domu studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Akademickiej 3 ( Podwykonawca )
 • Wymiana linii zasilającej w budynkach Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Warszawskiej 65 w Białymstoku ( Generalny wykonawca )
 • Wykonanie okablowania światłowodowego na potrzeby LAN i SSP na obiekcie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie przy ul. Szaserów 128 ( Podwykonawca )
 • Wymiana instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku im. Gen Władysława Andersa przy ul. Stołecznej 21 ( Podwykonawca )